Dyma ap i gefnogi Dal Ati, gwasanaeth i ddysgwyr ar S4C.

Here is an app that supports Dal Ati, a service for learners on S4C.